Sunday, March 6, 2011

HARI TENTERA DARAT KE 78i

HARI TENTERA DARAT KE 78
Tanggal 1 Mac merupakan tarikh keramat kepada Tentera Darat (TD) Malaysia kerana pada tarikh tersebut pada tahun 1933 , TD dengan secara rasminya telah ditubuhkan. Tahun ini, genaplah umur TD 78 tahun.
Tujuh puluh lapan tahun bukanlah satu jangka masa yang lama bagi sebuah organisasi. Sebagai sebuah organisasi yang dinamik, TD harus perlu berkembang dan membangun mengikut peredaran zaman dan keperluan geo-strategik semasa untuk menjadikannya terus relevan sebagai sebuah pasokan yang menjadi tulang belakang kepada pertahanan negara. Dalam konteks ini, pengalaman yang telah dilalui sejak 78 tahun yang lalu bukan sahaja telah mendewasakan TD malahan telah menjadikannya sebagai “ a force to be reckoned with” dan setanding pula dari segi kemampuan dengan pasokan-pasokan tentera darat daripada negara-negara maju.
Sejak penubuhannya, TD telah membuat beberapa anjakan khasnya dari segi konsep peperangan. Bermula dengan penggunaan konsep peperangan menentang insurgensi (Counter Revolutionary Warfare –CRW) bagi menghadapi ancaman daripada pihak pengganas komunis di Semenanjung dan di Sarawak daripada tahun 1948 – 1960 dan 1969 -1990, TD kemudian membuat anjakan kepada penggunaan konsep Peperangan Konvensional (Conventional Warfare) apabila keadaan geo-strategik serantau dan dunia menghendakkinya berbuat sedemikian. Kini, mengambil iktibar daripada kejayaan tentera Amerika Syarikat dan sekutunya di dalam peperangan di Iraq dan Afghanistan pada awal tahun 2000 menerusi pendekatan peperangan bersama (Joint Warfare ) , TD bersama-sama dengan TLDM dan TUDM turut terlibat di dalam merealsisaikan pelaksanaan konsep tersebut di dalam ATM.
Walaupun, ATM kini memberikan perhatian dan penekanan kepada konsep Peperangan Bersama, konsep CRW masih terus dikekalkan sebagai strategi terakhir untuk mempertahankan negara daripada serangan musuh. Justeru, dalam TD sama-sama terlibat di dalam menjayakan konsep Peperangan Bersama, ia perlu terus meningkatkan kepakarannya di dalam konsep CRW kerana konsep ini disifatkan sebagai aset penting yang dimilikki oleh TD.

1 comments:

Laman Pahang said...

Tahniah kepada ATM. Keselamatan Malaysia Keutamaan Pertama.

[http://lamanpahang.blogspot.com/2011/04/program-rasmi-pahang-april-2011.html]